GIẢI THƯỞNG

TOP 10 các thương hiệu hàng đầu năm 2022

Công ty CP AVIA được xướng tên trong TOP 10 các thương hiệu hàng đầu với 2 dòng sản phẩm chính là nước đóng chai AVIA 3A cùng bộ sản phẩm Rượu Gà Trống An Nam.

CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN