LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ RƯỢU VÀ THỰC PHẨM NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN GIA NHẬT BẢN TẠI AVIA

Ông Naoya Mano

Kỹ sư công nghệ thực phẩm lên men

Chuyên gia cao cấp về Shochu – Sake, là các loại rượu trắng hàng đầu Nhật Bản

Ông Akashi

Chủ tịch Hiệp hội rượu Nhật Bản

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYÊN GIA AVIA TẠI NHÀ MÁY